آرام بند درب 09124036285

تعمير آرام بند

آرام بند">آرام بند ها داراي تنظيم ساده ولي بسيار حساسي هستند كه بعد از نصب آرام بند">آرام بند عمل تنظيم انجام مي شود با دو پيچ كه پشت آرام بند">آرام بند قرا دارد در طول مدت زماني كه از آرام بند">آرام بند استفاده ميشود ممكن است بر اثر عوامل محيطي آرام بند">آرام بند از تنظيم خارج شود كه گاهي موارد باعث مي شود درب بسته نشود و گاهي موارد باعث مي شود درب با شدت بسته شود يا به اصطلاح بكوبد

دلايلي كه باعث مي شود آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب را نميبندد سرد شدن هوا يا باد گير بودن يا خراب شدن  و گير كردن جك آرام بند">آرام بند است كه بايد تعويض شود

دلايل كوبيدن درب هم در تابستان بخاطر شل شدن روغن داخلي جك آرام بند">آرام بند است كه اگر با تنظيم درست نشد بايد تعويض شود

براي مشاوره و تنظيم و خريد آرام بند">آرام بند با ما تماس بگيريد

تعمير جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه تنظيم جك آرام آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نفررو آرام بند">آرام بند سه سرعته تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير آرام بند">آرام بند تعمير جك آرام بند">آرام بند تعمير جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير جك پشت در تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه تنظيم جك آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند king تعمير آرام بند">آرام بند كينگ تعمير آرام بند">آرام بند nhn تعمير آرام بند">آرام بند درما تعمير آرام بند">آرام بند ريوبي تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير آرام بند">آرام بند سيزا تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب

تعمير آرام بند">آرام بند تنظيم آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير جك آرام بند">آرام بند تنظيم آرام بند">آرام بند nhn تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تعمير آرام بند">آرام بند ريوبي تعمير آرام بند">آرام بند تنظيم آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير جك آرام بند">آرام بند تنظيم آرام بند">آرام بند nhn تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تعمير آرام بند">آرام بند ريوبي تعمير آرام بند">آرام بند تنظيم آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير جك آرام بند">آرام بند تنظيم آرام بند">آرام بند nhn تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تعمير آرام بند">آرام بند ريوبي

تعمير جك آرام بند">آرام بند نحوه تنظيم جك آرام بند">آرام بند  تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير آرام بند">آرام بند تعمير جك آرام بند">آرام بند تعمير جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تعمير آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير آرام بند">آرام بند تعمير جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب جك آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بندتعمير جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه تنظيم جك آرام بند">آرام بند  درب آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند قيمت تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي نفررو  آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب جك آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند nhn قيمت آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند nhn آرام بند">آرام بند كينگ قيمت آرام بند">آرام بند كينگ آرام بند">آرام بند king قيمت آرام بند">آرام بند king  آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند كينگ قيمت آرام بند">آرام بند king قيمت آرام بند">آرام بند nhn تعمير آرام بند">آرام بند تعمير جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه تنظيم جك آرام بند">آرام بند 

آرام بند">آرام بند تنظيم آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب تعمير جك آرام بند">آرام بند تنظيم آرام بند">آرام بند nhn تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تعمير آرام بند">آرام بند ريوبي" src="http://bayanbox.ir/preview/7662104036881326576/تنظيم-جك-آرام-بند-درب.jpg" alt="تنظيم آرام بند">آرام بند" />برچسب: تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير آرام بند درب ورودي، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، تعمير جك آرام بند درب، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۴۰:۰۱ توسط:آرام بند درب موضوع:

آرام بند درب

آرامبند NHN ژاپن مدل 83V

جك آرامبند NHN ژاپن مدل 83V يكي ديگر از سري توليدات جك هاي آرام بند">آرام بند كمپاني NHN ميباشد. در واقع پر كاربرد ترين مدل آرامبند ژاپني NHN همين مدل 85V است. از دلايل استقبال خوب اين جك آرامبند ژاپني قابليت و تناسب اين آرامبند با درب هاي ورودي ميباشد شيوه طراحي در اين محصول به صورتي است كه با دربهاي ورودي ساختمان و واحد هاي اداري و مسكوني متناسب است. در ادامه با قابليت هاي آرام بند">آرام بند NHN ژاپن 83V بيشتر آشنا ميشويم ...


معرفي امكانات  آرامبند NHN ژاپن مدل 83V

 • آرامبند هيدروليكي با طراحي زيبا
 • مقاوم در برابر گذر زمان و نور گرما
 • سازگار با انواع قفل برقي
 • داراي گارانتي بلند مدت 5 ساله
 • داراي استاندار هاي روز دنيا
 • قابليت تنظيم ميزان قدرت جك مناسب با وزن درب
 • قابل استفاده براي درب هايي با بازشو به داخل
 • قابل استفاده براي درب هايي به وزن 80-40 كيلوگرم
 • قابل استفاده براي درب هايي به اندازه 110سانتي متر
 • كاهش سرعت درب در زمان بسته شدن در سه زمان مختلف

قابليت تنظيم قدرت جك آرامبند NHN ژاپن مدل 83V

از ديگر قابليت هاي برتر جك آرامبند NHN داشتن كليد چرخشي تنظيمات در دو سطح قدرتي ميباشد تا بوسيله اين كليد كه در بدنه كناري آرام بند">آرام بند قرار دارد اين قابليت را براي نصاب ايجاد ميكند تا با توجه به وزن درب و عرض آن آرامبند NHN ژاپن مدل 83V را با توجه به خصوصيات درب ورودي تنظيم نمايد.

 <a href=آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">

گارانتي بلند مدت معتبر

ضمانت جك آهسته بند ان اچ ان ژاپن ارائه كارت طلايي خدمات داراي 5 سال پشتيباني تعويض و تعمير ميباشد كه در صورت نياز كاربران اين جك آرامبند ميتوانند با دفتر مركزي در تهران تماس حاصل نمايد.

 

استفاده از سيستم سه زمانه

سيستم سه زمانه در آرامبند NHN 83V در زمان بسته شدن درب از ابتدا تا انتها در سه وضعيت از سرعت اوليه درب ميكاهد تا در زمان بسته شدن به صورت نرم و بي صدا درب بسته شود و قادر است با توجه به داشتن قفل برقي در انتهاي بسته شدن يك ضربه به درب وارد كند تا دو لنگه بر روي هم به صورت كاملا بي صدا چفت شوند.

 

طول عمر بالا

داشتن گارانتي بلند مدت 5 ساله بيانگر كيفيت بالاي آرامبند NHN ژاپن مدل 83V است ، طول عمر مفيدآرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"> جك آهسته بند nhn بسيار زياد است و در زمان تست كيفيت تا 500.000 بار باز و بسته شدن را با موفقيت پشت سر گذاشته است. يكي از دلايل اطمينان به محصولات ژاپني داشتن طول عمر زياد و كيفيت مطلوب اين محصولات است.

شماره تماس براي مشاوره و خريد: 09124036285

<a href=آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي 
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۹:۵۷ توسط:آرام بند درب موضوع:

قيمت آرام بند درب

آرامبند NHN - با قابليت به حركت در آوردن درب هايي به وزن 80-40 كيلوگرم و اندازه 110-85 سانتي متر - سازگار با انواع قفل برقي - با قابليت تنظيم نيروي درب - سه زمانه (داراي سه سرعت حركت، با اطمينان بالا از بسته شدن درب)

آرام بند">آرام بند NHN-83V

آرامبند NHN-83V يكي از بهترين محصولات ساخت شركت NHN ژاپن است. اين آرامبند قابل استفاده براي درب هايي با وزن 80-40 كيلوگرم مي باشد و در صورتي كه درب ساختمان شما در اين محدوده وزني قرار دارد مي توانيد از اين محصول استفاده كنيد. شما مي توانيد براي خريد آرامبند NHN-83V با ما در ادامه مطلب همراه باشيد تا با خصوصيات آن آشنا شويد.

همانطور كه در بالا نيز اشاره شد اين آرامبند هيدروليكي قدرت به حركت در آوردن درب هايي با وزن 40 تا 80 كيلوگرم را دارد. در نظر داشته باشيد از اصلي ترين خصوصيات اين محصول Mulity بودن آن است؛ به اين مفهوم كه ميزان فشار و نيروي وارده از طرف آرامبند متناسب با وزن درب است. براي درك بهتر موضوع بد نيست اشاره اي داشته باشيم به اين موضوع كه نوع حركت درب براي بيشتر آرامبند ها تابعي از وزن آن به شمار نمي رود. به اين ترتيب در بيشتر مواقع براي باز كردن درب با وزن متوسط دچار مشكل خواهيد شد؛ چرا كه فشار زياد آرامبند مانع از حركت ساده درب مي گردد و به گشتاور زيادي در جهت باز كردن درب نياز است. اما با استفاده از آرامبند NHN 83V با اين مساله مواجه نخواهيد شد. اما با استفاده از پيچ تنظيم تعبيه شده براي اين آرامبند ژاپني نيرو و فشار وارده به درب متناسب با وزن آن خواهد بود و باز كردن درب به سادگي صورت مي گيرد.
ديگر خصوصيت خاص اين محصول سه زمانه بودن آن است. همان طور كه مي دانيد بيشتر آرامبند هاي موجود در بازار دو زمانه يا دو سرعته هستند. به اين ترتيب كه در هنگام بسته شدن درب سرعت آن كاهش مي يابد تا بسته شدن با شدت صورت نگيرد. در مورد اين محصول بايد دانست كه سه سرعته بودن آن به مفهوم ايجاد امنيت بالاتر است؛ چرا كه پس از حركت دوم و قرار گرفتن درب در چهارچوب خود فشار سومي به آن وارد مي گردد تا از بسته شدن درب اطمينان حاصل شود. به اين ترتيب قادر خواهيد بود امنيت بيشتري براي مجموعه خود فراهم آوريد.

   

خلاصه ويژگي هاي آرام بند">آرام بند nhn 83v

آرامبند NHN-83V به واسطه دارا بودن خصوصياتي مناسب مي تواند يكي از بهترين انتخاب ها براي ساختمان شما باشد. در ادامه اين مطلب به معرفي خلاصه اي از اين ويژگي ها مي پردازيم:

 • آرامبند هيدروليكي
 • سازگار با انواع قفل برقي
 • با قابليت تنظيم نيروي درب
 • قابل استفاده براي درب هايي با بازشو به داخل
 • قابل استفاده براي درب هايي به وزن 80-40 كيلوگرم
 • قابل استفاده براي درب هايي به اندازه 110-85 سانتي متر
 • سه زمانه (داراي سه سرعت حركت، با اطمينان بالا از بسته شدن درب)

   

جمع بندي ديدگاه كارشناسي ما

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب" style="font-size: 13px;">

يكي از معتبرترين سازنده هاي آرامبند در جهان شركت NHN ژاپن مي باشد كه آرامبند هاي مختلفي براي درب هاي سبك و سنگين عرضه نموده است. محصولات اين شركت با گارانتي طولاني مدت 5 ساله عرضه مي شود تا خيال مصرف كننده را از كيفيت محصول راحت كند.
آرامبند هيدروليكي NHN 83V يك محصول مولتي است كه قادر است درب هايي تا وزن 80 كيلوگرم را به حركت در آورده و نيرويي متناسب با وزن آن ايجاد كند. سه زمانه بودن اين محصول مي تواند اطمينان قابل توجهي براي كاربر ايجاد كند كه به اين ترتيب درب ساختمان حتما بسته خواهد شد. شما مي توانيد براي اطلاع از قيمت آرامبند NHN-83V با ما تماس بگيريد يا در تلگرام عكس درب خود را ارسال فرماييد تا بهترين جك (متناسب ترين سايز) با درب شما برايتان معرفي گردد.آرام بند">آرام بند nhn تنظيم آرام بند">آرام بند nhn قيمت جك آرام بند">آرام بند nhn نمايندگي nhn بهترين مارك آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نمايندگي فروش آرام بند">آرام بند با اين اصطلاحات ما را دنبال كنيد.

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب"><a href=آرام بند">آرام بند nhn" width="500" height="500" data-mce-src="http://assaabloyking.loxblog.com/upload/a/assaabloyking/image/nhn_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AF.jpg" style="border: 0px; cursor: default;">

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آهني قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور 
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۹:۵۴ توسط:آرام بند درب موضوع:

آرام بند

آرامبند كينگ نمره3 - King K730

شركت كينگ كره  سازنده انواع
 آرامبند در اندازه و قدرت متنوع مي باشد. آرامبند براي دربهاي نفرو استفاده خواهد شد تا پس از باز نمودن درب ، به صورت اتوماتيك به صورت بي صدا بسته شود.

آرام بند">آرام بند شماه 3 شركت كينگ كه با مدل K730 موجود است براي دربهاي سبك و نيمه سنگين قابل استفاده مي باشد.حداكثر وزن قابل حمل توسط اين آرامبند 80 كيلوگرم است كه اين جك مي تواند درب را به آرامي و با قدرت ببندد.
در صورتي كه روي درب نفررو از قفل برقي استفاده شده است استفاده از آرامبند كينگ شماره 3 مشكلي ايجاد نخواهد كرد و اين جك آرامبند قادر است با سرعت دوم خود درب ورودي را به راحتي ببندد ولي استفاده از آرام بند">آرام بند nhn ژاپني بدليل سه سرعته بودن براي درب ورودي ساختمان مناسب تر مي باشد و در فصل تابستان و زمستان درب شما باز نمي ماند.قيمت آرام بند">آرام بند nhn يا قيمت جك آرام بند">آرام بند nhn را با هزينه نصب با مناسب ترين قيمت از ما بخواهيد.آرام بند">آرام بند هاي ما بهترين جك آرام بند">آرام بند مي باشد چون كاملا اصلي بوده و داراي كارت گارانتي مي باشند آرام بند">آرام بند براي درب سنگين نيز مي توان از مدل بالاتر nhn يعني آرام بند">آرام بند nhn 85v استفاده كرد كه تا وزن 120 كيلوگرم و عرض 140 ساتي متر استفاده مي گردد كه اين نيز همانند مدل 83v از بهترين آرام بند">آرام بند هاي ما بحساب مي آيد بهترين جك آرام بند">آرام بند. آموزش نصب آرام بند">آرام بند در پست هاي ما وجود دارد كه مي توان با مطالعه آنها از تجربيات ما استفاده كنيد نمايندگي فروش آرام بند">آرام بند همراه هستيم با شما براي قيمت آرام بند">آرام بند

جنس بدنه آرامبند كينگ 3 از آلومينيوم است و درب را مي توان تا 180 درجه نيز باز نمود تا بسته شدن به صورت خودكار انجام پذيرد.همچنين مي توان آرامبند را براي دربهاي چپ بازشو و يا راست باشو نصب نمود.

<a href=آرام بند">آرام بند" title="جك آرام بند">آرام بند" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;">

آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند قيمت نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند تعمير آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب 
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۹:۵۰ توسط:آرام بند درب موضوع:

آرام بند درب ورودي ساختمان

آرامبند NHN - با قابليت به حركت در آوردن درب هايي به وزن 80-40 كيلوگرم و اندازه 110-85 سانتي متر - سازگار با انواع قفل برقي - با قابليت تنظيم نيروي درب - سه زمانه (داراي سه سرعت حركت، با اطمينان بالا از بسته شدن درب)

آرامبند NHN-83V

آرامبند NHN-83V يكي از بهترين محصولات ساخت شركت NHN ژاپن است. اين آرامبند قابل استفاده براي درب هايي با وزن 80-40 كيلوگرم مي باشد و در صورتي كه درب ساختمان شما در اين محدوده وزني قرار دارد مي توانيد از اين محصول استفاده كنيد. شما مي توانيد براي خريد آرامبند NHN-83V با ما در ادامه مطلب همراه باشيد تا با خصوصيات آن آشنا شويد.

ويژگي هاي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">آرامبند NHN 83V

همانطور كه در بالا نيز اشاره شد اين آرامبند هيدروليكي قدرت به حركت در آوردن درب هايي با وزن 40 تا 80 كيلوگرم را دارد. در نظر داشته باشيد از اصلي ترين خصوصيات اين محصول Mulity بودن آن است؛ به اين مفهوم كه ميزان فشار و نيروي وارده از طرف آرامبند متناسب با وزن درب است. براي درك بهتر موضوع بد نيست اشاره اي داشته باشيم به اين موضوع كه نوع حركت درب براي بيشتر آرامبند ها تابعي از وزن آن به شمار نمي رود. به اين ترتيب در بيشتر مواقع براي باز كردن درب با وزن متوسط دچار مشكل خواهيد شد؛ چرا كه فشار زياد آرامبند مانع از حركت ساده درب مي گردد و به گشتاور زيادي در جهت باز كردن درب نياز است. اما با استفاده از آرامبند NHN 83V با اين مساله مواجه نخواهيد شد. اما با استفاده از پيچ تنظيم تعبيه شده براي اين آرامبند ژاپني نيرو و فشار وارده به درب متناسب با وزن آن خواهد بود و باز كردن درب به سادگي صورت مي گيرد.
ديگر خصوصيت خاص اين محصول سه زمانه بودن آن است. همان طور كه مي دانيد بيشتر آرامبند هاي موجود در بازار دو زمانه يا دو سرعته هستند. به اين ترتيب كه در هنگام بسته شدن درب سرعت آن كاهش مي يابد تا بسته شدن با شدت صورت نگيرد. در مورد اين محصول بايد دانست كه سه سرعته بودن آن به مفهوم ايجاد امنيت بالاتر است؛ چرا كه پس از حركت دوم و قرار گرفتن درب در چهارچوب خود فشار سومي به آن وارد مي گردد تا از بسته شدن درب اطمينان حاصل شود. به اين ترتيب قادر خواهيد بود امنيت بيشتري براي مجموعه خود فراهم آوريد.

   

خلاصه ويژگي هاي آرام بند">آرام بند nhn 83v

آرامبند NHN-83V به واسطه دارا بودن خصوصياتي مناسب مي تواند يكي از بهترين انتخاب ها براي ساختمان شما باشد. در ادامه اين مطلب به معرفي خلاصه اي از اين ويژگي ها مي پردازيم:

 • آرامبند هيدروليكي
 • سازگار با انواع قفل برقي
 • با قابليت تنظيم نيروي درب
 • قابل استفاده براي درب هايي با بازشو به داخل
 • قابل استفاده براي درب هايي به وزن 80-40 كيلوگرم
 • قابل استفاده براي درب هايي به اندازه 110-85 سانتي متر
 • سه زمانه (داراي سه سرعت حركت، با اطمينان بالا از بسته شدن درب)

   

جمع بندي ديدگاه كارشناسي ما

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">

يكي از معتبرترين سازنده هاي آرامبند در جهان شركت NHN ژاپن مي باشد كه آرامبند هاي مختلفي براي درب هاي سبك و سنگين عرضه نموده است. محصولات اين شركت با گارانتي طولاني مدت 5 ساله عرضه مي شود تا خيال مصرف كننده را از كيفيت محصول راحت كند.
آرامبند هيدروليكي NHN 83V يك محصول مولتي است كه قادر است درب هايي تا وزن 80 كيلوگرم را به حركت در آورده و نيرويي متناسب با وزن آن ايجاد كند. سه زمانه بودن اين محصول مي تواند اطمينان قابل توجهي براي كاربر ايجاد كند كه به اين ترتيب درب ساختمان حتما بسته خواهد شد. شما مي توانيد براي اطلاع از قيمت آرامبند NHN-83V با ما تماس بگيريد يا در تلگرام عكس درب خود را ارسال فرماييد تا بهترين جك (متناسب ترين سايز) با درب شما برايتان معرفي گردد.آرام بند">آرام بند nhn تنظيم آرام بند">آرام بند nhn قيمت جك آرام بند">آرام بند nhn نمايندگي nhn بهترين مارك آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نمايندگي فروش آرام بند">آرام بند با اين اصطلاحات ما را دنبال كنيد.

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب09124036285"><a href=آرام بند">آرام بند nhn" width="500" height="500" data-mce-src="http://assaabloyking.loxblog.com/upload/a/assaabloyking/image/nhn_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AF.jpg" style="border: 0px; cursor: default;"> 

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت 
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۹:۴۷ توسط:آرام بند درب موضوع:

آرام بند درب منزل

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل يا بهترين جك آرام بند">آرام بند جك آرامبند NHN ژاپن است كه يكي ديگر از سري توليدات جك هاي آرام بند">آرام بند كمپاني NHN ميباشد. در واقع پر كاربرد ترين مدل آرامبند ژاپني NHN  است.آرام بند">آرام بند nhn ژاپني بوده و با آرام بند">آرام بند ريوبي كه مال تايوان است اشتباه گرفته نشود قيمت جك آرام بند">آرام بند nhn يا همان قيمت آرام بند">آرام بند nhn و قيمت آرام بند">آرام بند ريوبي را با تماس با ما نمايندگي فروش آرام بند">آرام بند يا از طريق تلگرام ميتوانيد از ما جويا شويد از دلايل استقبال خوب اين جك آرامبند ژاپني قابليت و تناسب اين آرامبند با درب هاي ورودي ميباشد شيوه طراحي در اين محصول به صورتي است كه با دربهاي ورودي ساختمان و واحد هاي اداري و مسكوني متناسب است.آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل يا همان آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب را هنگام نصب آرام بند">آرام بند ميتوانيد از همكاران ما فرا بگيريد تا در آينده در صورت لزوم از اين اطلاعات استفاده كنيد.تعمير آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نيز توسط ما انجام ميشود ولي بستگي به ايراد آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل شما دارد كه تا چه حدي و از كدام محدوده خراب شده باشد. در اين مطلب با قابليت هاي آرام بند">آرام بند NHN ژاپن 85V بيشتر آشنا ميشويم ...
 • آرامبند هيدروليكي با طراحي زيبا
 • مقاوم در برابر گذر زمان و نور گرما
 • سازگار با انواع قفل برقي
 • داراي گارانتي بلند مدت 5 ساله
 • داراي استاندار هاي روز دنيا
 • قابليت تنظيم ميزان قدرت جك مناسب با وزن درب
 • قابل استفاده براي درب هايي با بازشو به داخل
 • قابل استفاده براي درب هايي به وزن 120-40 كيلوگرم
 • قابل استفاده براي درب هايي به اندازه 140سانتي متر
 • كاهش سرعت درب در زمان بسته شدن در سه زمان مختلف
 • از ديگر قابليت هاي برتر جك آرامبند NHN داشتن كليد چرخشي تنظيمات در دو سطح قدرتي ميباشد تا بوسيله اين كليد كه در بدنه كناري آرام بند">آرام بند قرار دارد اين قابليت را براي نصاب ايجاد ميكند تا با توجه به وزن درب و عرض آن آرامبند NHN ژاپن مدل 85V را با توجه به خصوصيات درب منزل يا درب ورودي شما تنظيم نمايد.
 • ضمانت جك آهسته بند ان اچ ان ژاپن ارائه كارت طلايي خدمات داراي 5 سال پشتيباني تعويض و تعمير ميباشد كه در صورت نياز كاربران اين جك آرامبند ميتوانند با دفتر مركزي در تهران تماس حاصل نمايد.

 • سيستم سه زمانه در آرامبند NHN 85V در زمان بسته شدن درب از ابتدا تا انتها در سه وضعيت از سرعت اوليه درب ميكاهد تا در زمان بسته شدن به صورت نرم و بي صدا درب بسته شود و قادر است با توجه به داشتن قفل برقي در انتهاي بسته شدن يك ضربه به درب وارد كند تا دو لنگه بر روي هم به صورت كاملا بي صدا چفت شوند.

 • داشتن گارانتي بلند مدت 5 ساله بيانگر كيفيت بالاي آرامبند NHN ژاپن مدل 85V است ، طول عمر مفيد جك آهسته بند nhn بسيار زياد است و در زمان تست كيفيت تا 500.000 بار باز و بسته شدن را با موفقيت پشت سر گذاشته است. يكي از دلايل اطمينان به محصولات ژاپني داشتن طول عمر زياد و كيفيت مطلوب اين محصولات است.

 • آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل">

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل 
آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل تنظيم آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل فروش آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۹:۴۳ توسط:آرام بند درب موضوع:

آرام بند درب


قيمت جك آرام بند">آرام بند درما آلمان Dorma-Ts68

شركت درما آلمان يكي از اولين توليد كنندگان جك آرام بند">آرام بند و آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب در جهان مي باشد. امروزه آرام بند">آرام بند هاي اين شركت در كارخانه آلمان و سنگاپور Dorma توليد مي شوند و آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب مدل Ts68 با قابليت تنظيم از سايز EN2 الي EN4 امكان نصب بر روي انواع درب ورودي آهني، چوبي و ... را دارا است. از مزيت هاي اين آرام بند">آرام بند مي توان به قدرت بالاي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">جك ارام بند در كنار سايز كوچك آن اشاره نمود. آرام بند">آرام بند درما با 24 ماه گارانتي در كشورمان ارائه مي گردد.

 

سايز استاندارد آرام بند">آرام بند Dorma TS68

همانگونه كه در بالا اشاره شد با توجه به قابليت تنظيم اين آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب از سايز EN2 الي EN4 امكان نصب آنرا بر روي انواع درب با عرض 85-110 سانتيمتر و وزن 40-80 كيلوگرم را داريم.

 

رقباي آرام بند">آرام بند درما TS68

لازم بذكر است كه اين جك آرام بند">آرام بند سه سرعته است و با توجه به قدرت بالاي آن حتي امكان نصب اين ارام بند بر روي درب هاي داراي قفل برقي وجود دارد.  اگر جك آرام بند">آرام بند Dorma-Ts68 را با آرام بند">آرام بند 3 سرعته NHN-83v و آرام بند">آرام بند D86 ويرو ايتاليا جهت نصب بر روي درب ورودي ساختمان مقايسه كنيم، به نتايج زير خواهيم رسيد:

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب Dorma-TS68 اندكي گرانتر از آرام بند">آرام بند NHN-83v و آرام بند">آرام بند D86 ويرو ايتاليا مي باشد.

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب Dorma-Ts68 داراي 2 سال گارانتي مي باشد و جك آرام بند">آرام بند NHN-83v و آرام بند">آرام بند D86 ويرو ايتاليا داراي 5 سال گارانتي مي باشد.

•  آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب NHN-83v اندكي كوچكتر و ظريف تر از آرام بند">آرام بند Dorma-Ts68 و آرام بند">آرام بند D86 ويرو ايتاليا مي باشد و جهت نصب بر دربهاي كه پروفيل باريك و كوچك دارند مناسب تر است.

• آرام بند">آرام بند D86 ويرو ايتاليا داراي قابليت بك چك ( تنظيم زاويه بازشو درب ) به صورت پيش فرض مي باشد ولي جك آرام بند">آرام بند Dorma-TS68 و آرام بند">آرام بند NHN-83v بصورت پيشفرض فاقد بك-چك مي باشند و بصورت سفارشي در بعضي مدلها اين قابليت با پرداخت هزينه بيشتر قرار داده شده است.

 در حالت كلي آرام بند">آرام بند nhn 83v مناسب تر از بقيه آرام بند">آرام بند ها مي باشد.

ارامبند كوزه اي دورما

نكته اي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه حداقل 10 سال كه توليد آرام بند">آرام بندهاي نسل قديمي كوزه اي در كارخانجات درما متوقف شده است، ولي هنوز ديده مي شود كه سود جويان با refresh نمودن آرام بند">آرام بندهاي كوزه اي درما آنرا بعنوان آرام بند">آرام بند نو و با قيمت بالا به مشتريان مي فروشند. توجه داشته باشيد امروزه هيچ برند و كارخانه اي آرام بند">آرام بند مدل كوزه اي توليد نمي كند و از خريد اين ارام بند ها اجتناب كنيد.

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب nhn مدل 83v بخاطر كارايي و گارانتي مناسب بهتر از بقيه آرام بند">آرام بند هاست البته توجه داشته باشيد آرام بند">آرام بندي كه خريداري ميكنيد زير آن حك شده باشد kenwa japan و با گارانتي خود شركت nhn باشد چون تنها نماينده گارانتي nhn در ايران مي باشد.

<a href=آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب" title="آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند nhn آرام بند">آرام بند در آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند كينگ آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;">

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط 
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۹:۴۱ توسط:آرام بند درب موضوع:

آموزش نصب آرام بند درب

آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب

آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب

 آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">حدودا نسبت به عرض درب بين 10 تا 20 سانتي متر از سمت لولا فاصله داده و فنر آرام بند">آرام بند يا همان بدنه را روي درب قرار ميدهيم و به اندازه يك تا دو سانتي متر از بالاي درب فاصله ميدهيم چهارتا سوراخ آرام بند">آرام بند را علامت زده و سوراخ ميكنيم بعد از بستن پيچ ها بازوي بالا را نسبت به مدل آرام بند">آرام بند كه nhn يا كينگ يا ويرو ، ryobi،سيزا cisa و ... باشد با فاصله حدودا 4 سانتي متر از بدنه آرام بند">آرام بند رو چهارچوب قرار داده و از اورينگ تا جايي كه مدل آرام بند">آرام بند و بازوي آن اجازه ميدهد بازو را ميتوانيم عقب جلو كنيم نسبت به اينكه قفل درب چه فشاري را نياز داشته باشد تا بخواهد درب را ببندد.

آموزش نصب <a href=آرام بند">آرام بند" title="آموزش نصب آرام بند">آرام بند آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نصب آرام بند">آرام بند نحوه نصب آرام بند">آرام بند آموزش نصب آرام بند">آرام بند كينگ آموزش نصب آرام بند">آرام بند king آموزش نصب آرام بند">آرام بند nhn راهنماي نصب آرام بند">آرام بند" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;">

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">16bbc217-483b-42dd-972b-1e6ff582f87b-9659073.jpg

نوع : A

نصب پايه بازويي معمولي( باز شو درب از داخل):
۱-با توجه به شكل راهنما (( 2-A،(۴ سوراخ بر روي درب براي آرام بند">آرام بند و ٢سوراخ بر روي چارچوب درب براي پاشنه بازويي ايجاد كنيد.
٢- سوراخ هاي اصلي را براي تمام پيچ هاي در نظر گرفته شده (پيچ خودكار: ۴ عدد كونيك و ٢ عدد تخت) ،(پيچ مخصوص درب چوبي: ۴ عدد كونيك و ٢ عدد تخت) با مته ي شماره 5 بر روي درب و قاب آن ايجاد كنيد.
٣-پاشنه ي بازويي(كفشك/ساعد بازويي) قابل تنظيم را ، با پيچ هاي در نظر گرفته شده بر روي قاب درب نصب كنيد.
۴-آرام بند">آرام بند را در قسمت بالاي درب با پيچ هاي ارائه شده نصب كنيد. پيچ (سوپاپ) تنظيم سرعت بايد مقابل و درراستاي لولا قرار گيرد. مطابق شكل 3-A ))
5- بازوي اصلي را روي شفت پره دار واقع درقسمت بالاي آرام بند">آرام بند به صورت عمود بردرب سوار كنيد (مطابق شكل 3-A )، سپس بازوي آرام بند">آرام بند را با واشر و يا پيچ ارائه شده محكم كنيد.
۶-پس از وصل كردن ساعد بازويي به بازوي اصلي،طول ساعد بازويي را طوري تنظيم كنيد كه ساعد عمود بر قاب درب قرار گيرد(مطابق شكل 1-A )
٧-سرعت بسته شدن درب را تنظيم كنيد.
٨-ضربه اي محكم به درپوش شفت گرد زير آرام بند">آرام بند وارد كنيد.

 

آموزش نصب <a href=آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب" title="آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند نحوه نصب آرام بند">آرام بند راهنماي نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;">

نوعB

نصب بازويي در بالاي چارچوب(باز شو درب به بيرون):
۱-با توجه به شكل راهنما ، (2-B) ، ۴ سوراخ بر روي درب براي آرام بند">آرام بند و ٢سوراخ بر روي چار چوب درب براي پاشنه بازويي ايجاد كنيد.
٢- سوراخ هاي اصلي را براي تمام پيچ هاي در نظر گرفته شده (پيچ خودكار: ۴ عدد كونيك و ٢ عدد تخت) ،(پيچ مخصوص درب چوبي: ۴ عدد كونيك و ٢ عدد تخت) با مته ي شماره 5 بر روي درب و قاب آن ايجاد كنيد.
٣-پاشنه ي بازويي(كفشك/ ساعد بازويي) قابل تنظيم را با پيچ هاي در نظر گرفته شده بر روي قاب درب نصب كنيد.
۴-آرام بند">آرام بند را در قسمت بالاي درب با پيچ هاي ارائه شده نصب كنيد. پيچ (سوپاپ) تنظيم سرعت بايد مقابل و درراستاي لولا قرار گيرد(مطابق شكل 3-B)
-5بازوي اصلي را روي شفت پره دار در قسمت پايين آرام بند">آرام بند به صورت عمود بر درب سوار كنيد (مطابق شكل 3-B )،سپس بازوي آرام بند">آرام بند را با واشر و يا پيچ ارائه شده محكم كنيد.
۶-پس از وصل كردن ساعد بازويي به بازوي اصلي،طول ساعد بازويي را طوري تنظيم كنيد كه ساعد عمود بر قاب درب قرار گيرد(مطابق شكل1-B )
٧-سرعت بسته شدن درب را تنظيم كرده و ضربه اي محكم به درپوش شفت گرد بالاي  آرام بند">آرام بند وارد كنيد.

 

 

تنظيمات بسته شدن درب تنظيم سرعت بسته شدن:

• براي آرام تر بسته شدن درب ،پيچ تنظيم سرعت را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
• براي سريع تر بسته شدن درب ،پيچ تنظيم سرعت را در خلاف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
نكته: در فصول تابستان و زمستان ،روغن موجود در بدنه آرام بند">آرام بند منبسط و منجمد مي شود كه اين امر موجب اختلال در سرعت بسته شدن درب مي شود. براي رفع اين مشكل تنها كافي است پيچ تنظيم سرعت را سفت و يا شل كنيد كه قبل از آن ميتوانيد ابتدا لولاهاي درب را روغن كاري كنيد چون تاثير زيادي در روند سرعت دارد.

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب">براي آرام بند">آرام بند هايي كه داراي سرعت سوم ميباشند همان روغن كاري لولاي درب سرعت اول و دوم را بهبود ميبخشد و سرعت سوم كه فنري ميباشد همچنان در فصل سرما نيز درب را ميبندد فراموش نكنيم زبانه بعضي قفل ها را هم روغن كاري بكنيم بهتر است.

اخطار!
هرگز پيچ تنظيم سرعت را بيشتر از ٢ بار بر خلاف جهت عقربه هاي ساعت (از جايي كه در كارخانه تنظيم شده است) نچرخانيد . عدم رعايت اين نكته باعث خارج شدن پيچ از جاي خود و در نتيجه بيرون ريختن مايع داخلي آرام بند">آرام بند و از كار افتادن دستگاه مي شود.

 

شكل كلي آرام بند">آرام بند

نحوه نصب <a href=آرام بند">آرام بند" title="نحوه نصب آرام بند">آرام بند نحوه نصب آرام بند">آرام بند كينگ نحوه نصب آرام بند">آرام بند king نحوه نصب آرام بند">آرام بند nhn نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند در نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل نصب آرام بند">آرام بند" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;">


آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب
منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب آرام بند">آرام بند در آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش تصويري نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب نحوه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب طريقه نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب 

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۹:۳۹ توسط:آرام بند درب موضوع:

قيمت آرام بند درب


قيمت جك آرام بند">آرام بند ريوبي ژاپن Ryobi 8800

شركت ريوبي ژاپن كارخانه توليد ارام بند خود را در كشور تايوان احداث نموده است و يكي از محصولات توليدي اين كارخانه جك آرام بند">آرام بند سري 8800 / 9900 RYOBI مي باشد. ريوبي 8800 و 9900 در واقع هيچگونه تفاوتي با يكديگر ندارند و فقط در بعضي كشورها با نام 8800 و دربعضي كشورها با نام 9900 عرضه مي گردند. قدرت آرام بند">آرام بندهاي اين سري ثابت است و اين جكهاي آرام بند">آرام بند در دو قدرت EN2 و EN3 ارائه مي شوند. لازم بذكر است آرام بند">آرام بند اوريجينال ريوبي از كيفيت بالايي برخوردار است و در كشورمان با يكسال گارانتي ارائه مي گردد.

 

سايز استاندارد آرام بند">آرام بند ريوبي

جك آرام بند">آرام بند ريوبي 8802 / 9902 با سايز استاندارد EN2 مناسب جهت درب ابا حداكثر وزن 45 كيلوگرم و عرض 90 سانتيمتر مي باشد.

جك آرام بند">آرام بند ريوبي 8803 / 9903 با سايز استاندارد EN3 مناسب جهت درب ابا حداكثر وزن 65 كيلوگرم و عرض 96 سانتيمتر مي باشد.

 

كاربردهاي ارام بند ريوبي 9903 , 8803

همانگونه كه در بالا اشاره شد اين جكهاي آرام بند">آرام بند داراي قدرت متوسط هستند، بنابراين اين سري جك آرام بند">آرام بند ريوبي مناسب نصب بر روي انواع درب چوبي ، UPVC ، درب ورودي ضد سرقت ، درب لمسه اتاق مديريت ، درب خروج اضطراري حريق و... مي باشد. اگر بخواهيم آرام بند">آرام بندهاي ديگري را كه با ريوبي 8800 / 9900 عملكرد مشابهي دارند را معرفي نماييم مي توانيم به آرام بند">آرام بند كينگ و همچنين جك آرام بند">آرام بند ان-اچ-ان مدل 350 اشاره نماييم. اين آرام بند">آرام بند جهت نصب بر روي درب ورودي آهني ساختمان و بخصوص دربهايي كه داراي قفل برقي هستند مناسب نيست و در صورتي كه بخواهيم براي اين درب ها آرام بند">آرام بند نصب نماييم آرام بند">آرام بندهاي King ، NHN-83v و Dorma-Ts68 گزينه هاي بهتري هستند.

 

قيمت <a href=آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب" title="قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند قيمت جك آرام بند">آرام بند قيمت آرام بند">آرام بند nhn قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب بيرون قيمت آرام بند">آرام بند كينگ قيمت آرام بند">آرام بند king" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"> <a href=آرام بند">آرام بند ريوبي" title="آرام بند">آرام بند ريوبي آرام بند">آرام بند ryobi قيمت آرام بند">آرام بند ريوبي قيمت آرام بند">آرام بند ryobi آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند در" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;">


مزيت و عيب اين جك آرام بند">آرام بند

√  ساخت تايوان

√ كيفيت ساخت بالا و قيمت پايين

√ طـــول بــــــازوي قابـــــل تنظيــــم

√ عملكرد 2 سرعته مناسب دربهاي چوبي

√ عدم نياز به نيروي زياد جهت باز نمودن درب

√ سرعت قابل تنظيم آرام بند">آرام بند سري 8800 / 9900

√ نوسان كم روغن هيدروليك با توجه به تغييرات دما

 

Χ مدت كم گارانتي ( يكسال گارانتي )

X عدم امكان تنظيم قدرت جك آرام بند">آرام بند 


قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب چوبي قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت جك آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آسانسور قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان 
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۹:۳۷ توسط:آرام بند درب موضوع:

آرام بند درب

آرام بند">آرام بند NHN 87 V

جك آرام بند">آرام بند NHN 87V ژاپن قابل تنظيم از سايز EN6 الي EN7 مي باشد، بدين ترتيب اين جك آرام بند">آرام بند قابليت نصب بر روي دربهايي با عرض 140-160 سانتيمتر و وزن 120-140 كيلوگرم مي باشد. آرام بند">آرام بند NHN از نظر كيفيت با Dorma و Geze  آلمان دريك سطح مي باشد و با توجه به قيمت مناسب تر آن ، به افرادي كه بدنبال آرام بند">آرام بند بسيار با كيفيت و با قيمت مناسب مي باشند، اين آرام بند">آرام بند توصيه ميشود.

 

مكانيزم سه سرعته آرام بند">آرام بند NHN

 لازم بذكر است كه نوع 3 سرعته آن داراي قابليت چفت سازي مي باشد كه جهت درب هايي كه قفل برقي برروي آنها نصب است اين مدل پيشنهاد مي گردد كه در انتهاي مسير با سرعت بسيار پايين و قدرت بسيار بالا اقدام به برگرداندن زبانه قفل و بستن درب بدون ايجاد كوچكترين سر و صدايي مي نماييد.

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب"><a href=آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب" title="آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند آرام بند">آرام بند nhn آرام بند">آرام بند در آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند كينگ آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند جك آرام بند">آرام بند" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;">

در صورت استفاده از آرامبند 87 NHN از مزاياي زير بهرهمند ميشويد:

 • ساخت ژاپن
 • سازگار با انواع قفل برقي
 • طراحي بسيار زيبا و لوكس
 • كيفيت ثابت رنگ در طول گذر زمان
 • مدار هيدروليك سه سرعته - داراي قابليت چفت سازي قفل برقي ( 5 سال گارانتي )
 • گارانتي تعويض در صورت خروج روغن از اورينگ
 • طول بازوي قابل تنظيم
 • كاملا بيصدا

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب"><a href=آرام بند">آرام بند NHN 87 V" src="http://ar10.ir/images/upload/Warranty-nhn(1).jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px auto; max-width: 100%; height: 335px; display: block; padding-right: 50px; text-align: center; width: 520px;">

گارانتي طلايي

گارانتي بلند مدت 5 ساله ضمانت معتبر محصولات آرامبند ان اچ ان ژاپن ميباشد ، قابل توجه است گارانتي بلند مدت بيانگر كيفيت بسيار بالا ميباشد. هرچه كيفيت يك محصول بهتر باشد گارانتي و خدمات پس از فروش باند مدت تري را براي كاربران خود به ارمغان خواهد داشت. 

آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب منزل آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي ساختمان آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب ورودي آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آموزش نصب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب قيمت آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط آرام بند">آرام بند درب">آرام بند">آرام بند درب حياط 
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۹:۳۴ توسط:آرام بند درب موضوع: